Palvelut

 

Omakotitalot ja asunto-osakehuoneistot

Kuntotarkastus

Kiinteistön kaupanteon yhteydessä on tärkeä tarkastaa kiinteistön kunto, että saadaan selville rakenteiden todellinen tekninen käyttöikä. Kaupanteon yhteydessä ostaja ja myyjä voivat yhdessä sopia, kenen vastuulla on kuntotarkastuksen kilpailuttaminen ja tilaaminen. Nykypäivänä myös pankit usein vaativat kuntotarkastusraportin lainan myöntämisen edellytyksenä, jotta kaikilla osapuolilla on selkeä kuva kiinteistön kunnosta. Meiltä saatte puolueettoman kuntotarkastuksen ja kattavan raportoinnin tarkastuksessa ilmenneistä asioista. Kartoitamme kiinteistön historian haastattelemalla myyjää ja perehtymällä talon asiakirjoihin. Kartoituksen perusteella suoritamme kuntotarkastuksen kiinteistön sen nykyhetkisestä tilasta erilaisia mittauslaitteita apuna käyttäen. Tarkastuksen jälkeen kerromme mahdollisesti ilmenneet ongelmat rakenteissa. Mikäli tarkastuksessa huomataan riskirakenteita ja joudutaan tekemään rakenneavauksia, teemme ne sovitusti, että esimerkiksi seinärakenteiden sisäpuolinen kunto saadaan luotettavasti selville. Toimitamme raportin viimeistään 48 tunnin kuluttua kuntotarkastuksesta. Kuntotarkastuksessa noudatamme KH 90-00394-ohjetta.

Kosteusmittaus

Osakehuoneiston kaupanteon yhteydessä on tärkeää varmistaa märkätilojen rakenteiden kunto, jotta saadaan selville, onko kosteutta joutunut rakenteisiin. Selvitämme korjaushistorian haastattelujen avulla ja tarkastamme erilaisia mittauslaitteita apuna käyttäen märkätilojen kunnon. Tarkastuksen yhteydessä kerromme teille riskirakenteista ja selvitämme, mitkä talon rakenteista kuuluvat osakehuoneiston omistajalle ja mitkä taloyhtiölle. Meiltä saatte puolueettoman ja kattavan kosteusraportoinnin märkätilojen kunnosta. Raportin toimitamme viimeistään 48 tunnin kuluttua tarkastuksesta.
 

Taloyhtiöt

Kuntoarvio ja PTS

Oletteko taloyhtiönne edustaja ja teitä huolettaa taloyhtiösi kunto? Oletteko miettineet kuntoarvioida taloyhtiönne nykyhetkisen tilan ja laatia lakisääteisen pitkäntähtäimen suunnitelman eli PTS:n? Taloyhtiönne on tärkeä selvittää rakennuksen kunto, että vältytään ikäviltä suunnittelemattomilta yllätyksiltä. PTS on hyvä ratkaisu suunnitella korjaustoimenpiteet etukäteen, ja yhtiönne osaa varautua taloudellisesti korjaushankkeisiin. Meiltä saatte kuntoarvion erilaisia mittauksia apuna käyttäen sekä kattavan raportoinnin taloyhtiönne kunnosta. Kuntoarvion perusteella laadimme yhtiöllenne PTS:n, jossa käydään osa-alueittain rakennuksen tulevat korjaustoimenpiteet läpi. Mikäli tulevassa rakennushankkeessa täytyy purkaa rakenteita, on lain mukaan purettavasta materiaalista otettava asbestinäyte. Me otamme näytteen jo ennen hankepäätöstä ja kirjaamme asbestianalyysin PTS:an, jotta jo ennen hankepäätöstä on tieto rakennusmateriaalien asbestipitoisuuksista. Kuntoarvioinnissa noudatamme KH 90-00535-ohjetta.

Hankesuunnittelu ja valvonta

Olemme taloyhtiönne elinkaaressa mukana ja olemme teidän tukenanne korjaushankkeissa ajantasaisesti sekä kustannustehokkaasti. Taloyhtiönne kanssa päätetyt rakennushankkeet suunnittelemme, kilpailutamme ja valvomme. Korjaushankkeessa on monia eri vaiheita, kuten työturvallisuuden-, laadun-, aikataulunvalvontaa, urakkaneuvotteluja, työmaakokouksia, tarkastuksia, pöytäkirjojen laadintaa ja suunnittelua. Suunnittelemme eri vaiheet ja valvomme taloyhtiönne etuja hankkeen aikana avaimet käteen periaatteella.
Mikäli vahinkoa on jo tapahtunut rakenteissa, esimerkiksi vesikatto on vuotanut, meiltä saatte selvityksen vahingosta mittauksineen ja raportteineen sekä suunnitelman korjaustoimenpiteistä.
 

Rakennuttajat

Rakennustyön valvonta

Rakennushankkeeseen, kuten omakotitalon rakentamiseen, ryhtyvän on tärkeä miettiä, kuinka paljon aikaa esimerkiksi päivätyön tai perhe-elämän ohella haluat käyttää hankkeen etenemisen valvomiseen. Rakennushankkeessa on monia velvoitteita, laatuvaatimuksia, aikataulutusta, sopimusteknisiä asioita, eri osa-alueiden urakkakilpailutusta, työmaakokouksia ja suunnittelua. Hankkeen rakennuttajana sinun on hyvä miettiä, haluatko itse tehdä kaikki nämä asiat, jotta hanke saataisiin kustannustehokkaasti ja aikataulussa valmiiksi. Meiltä saatte ammattitaitoisen rakennustyön valvojan valvomaan rakennuttajan eli juuri sinun etujasi hankkeen aikana. Me valvomme kohteen valmistumista ja raportoimme sinulle hankkeen etenemisestä sekä mahdollisista epäkohdista, jotka vaikuttavat yleensä negatiivisesti hankkeen läpiviemiseen. Yhdessä mietimme, miten saamme puutteet korjattua kustannustehokkaasti ja aikataulussa.

Tarkastamme-Suunnittelemme-Valvomme

Osoite
Kaakon Kuntotarkastus Oy
Kuovinkatu 5
53830 Lappeenranta


Verkkosivut toteuttanut Snippet.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston sekä käyttäjän käyttökokemusta. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.